Notebook/Tablet

0

Card

5

Bag / Wallet

25

Other

22

ตารางแสดงรายการสิ่งของที่พบ

# ประเภทสิ่งของ สถานที่พบเจอสิ่งของ รายละเอียด เมนู
1อื่น ๆลานจอดอินเตอร์โซนนาฬิกา SMART WATCHดูรายละเอียด
2อื่น ๆศูนย์โดมส่วนกลางนำส่งกุญแจรถยนต์ดูรายละเอียด
3กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ศูนย์อาหารSC2กระเป๋าสตางค์หนังสีดำดูรายละเอียด
4บัตรหน้าท๊อปซุปเปอร์มาเก็ตบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสลากกินแบ่งรัฐบาลดูรายละเอียด
5กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ลานจอดจักรยาน@ประตูเชียงราก1กระเป๋าผ้าถือ สีเทาดูรายละเอียด
6กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ศูนย์อาหารทิวสนกระเป๋าสะพ่ายสีดำ ดูรายละเอียด
7กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ทางเดินหน้าร้านทุกอย่าง 20 บาทกระเป๋าผ้าสีเขียว ขนาดเล็กดูรายละเอียด
8อื่น ๆอาคาร 14 ชั้นโทรศัพย์มือถือดูรายละเอียด
9อื่น ๆโรงยิมอินเตอรฺ์โซนนาฬิกา G-SHOCKดูรายละเอียด
10อื่น ๆโรงยิมอินเตอรฺ์โซนโทรศัพท์มือถือดูรายละเอียด
11กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ศูนย์โดมบริหารบัตรนักศึกษา ชื่อจณิสตา อินทร์ติยะดูรายละเอียด
12คอมพิวเตอร์/Notebookหน้าอาคารปิยชาติ 1์Notebook ยี่ห้อ HP ดูรายละเอียด
13อื่น ๆหน้าสถาบันภาษากล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ Nikonดูรายละเอียด
14อื่น ๆอาคาร SC 3 โทรศัพย์มือถือดูรายละเอียด
15อื่น ๆอาคาร SC 3 ห้อง 316ปากกาเลเซอร์ดูรายละเอียด
16กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์หน้าร้าน Sun&Sky ข้าง Topsกระเป๋าสตางค์หนังสีดำดูรายละเอียด
17อื่น ๆอาคาร SC 1 กระเป๋าเก็บเหรียญสีเขียวและกุญแจห้อง ดูรายละเอียด
18กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์หน้าอาคาร C5 กระเป๋าสตางค์สีดำ บัตรนักศึกษา ชี่อนายชยธร ไชยศักดิ์ มี เงินสด ( รปภ. สุนันท์ คะเรรัมย์ เจอบริเวณหน้าอาคาร C5 )ดูรายละเอียด
19อื่น ๆอาคารปิยชาติ 2กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ Nikon และ กระดาษถ่ายเอกสาร Double A 100แผ่น จำนวน 5 แพ็คดูรายละเอียด
20กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ศูนย์อาหารอาคาร SC 1 บัตรนักศึกษาและบัตรต่างๆ เงินสด ชื่อนายภูบดี ประพุฒิศักดิ์ดูรายละเอียด
21อื่น ๆทางเดินหน้าอาคาร B4เงินสด ดูรายละเอียด
22กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์สนามบาสชั้น2 ยิม7 สีขาวมี บัตรนักศึกษา/บัตรปชช. ชื่อปวันรัตน์ อ่ำชวา เงินสดดูรายละเอียด
23อื่น ๆที่สูบบุหรี่ริมวงเวียน ทางเข้าตึก B1พ่วงกุญแจดูรายละเอียด
24อื่น ๆลานจอดจักรยาน C4iPadดูรายละเอียด
25อื่น ๆทางเข้าคณะวิศวกรรมไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ ดูรายละเอียด
26อื่น ๆประตูทางออกเชียงราก 1 ipad เจอหน้าตะกล้า จักรยานสีเขียว บริเวณจุดจอดจักรยานดูรายละเอียด
27กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์สวนย่อมข้างสระน้ำโซน Bกระเป๋าหนังสะพ่ายสีครีมขนาดกลางดูรายละเอียด
28กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ทางเดินป้อมยาม C1สีแดงมี บัตรนักศึกษา/บัตรปชช. ชื่อ เปมิกา แจ้งกระจ่าง และ เงินสดดูรายละเอียด
29กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ศูนย์อาหารทิวสนกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาล ติดสติกเกอร์รูปหมีดูรายละเอียด
30กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ยิม 7 โต๊ะนั่งเล่น สนามปิงปองสีดำ มีบัตร ปชช. ชื่อเจตดิลก อิสสอาด และเงินสด ดูรายละเอียด
31อื่น ๆทางเดินหน้าหอพระAir Pods Gen 2 (เคสและหูฟังด้านซ้าย)ดูรายละเอียด
32กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ทางเดิน C7สีดำ มีบัตร ปชช. และเงินสด นพิชญาภา อินสมเชื้อ เก็บได้ดูรายละเอียด
33กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ทางเดิน C10สีฟ้า SNOOPY มีบัตร ปชช. นศ. ชื่อนายศรีโสธร เลิศเบญจภัคธร และเงินสดดูรายละเอียด
34กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ศูนย์โดมกระเป๋าหนังสีดำ มีบัตรต่างๆๆ .ปชช. นส.พรรณปพร มะโนคำ ไม่มีเงินสดดูรายละเอียด
35กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ศูนย์โดมบริหาร กระเป๋าหนังสีดำ มีบัตรต่างๆๆ .ปชช. นายกฤณพงษ์ ชัยจิตรารัชต์ ไม่มีเงินสดดูรายละเอียด
36บัตรศูนย์โดมบริหารบัตรประชาชน ชื่อนิราพร สารพจน์ดูรายละเอียด
37บัตรศูนย์โดมบริหารบัตรประชาชน ชื่อฐิฏิภิญญา จันทรัศมีดูรายละเอียด
38บัตรศูนย์โดมบริหารบัตรประชาชน ชื่อณัฐธิดา นิติเกษตรสุนทรดูรายละเอียด
39บัตรศูนย์โดมบริหารบัตรประชาชน ชื่อนายกษิธัฏฐ์ เอี้ยงเอี่ยมดูรายละเอียด
40อื่น ๆลานจอด C2แว่นตา ชองผ้าแถบสี ชมพู เขียว เทาดูรายละเอียด
41กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์อาคารกิจกรรมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาล มีบัตรต่างๆๆ บัตรปชช.ชื่อน.ส. ณัฐกฤตา บดิการ ดูรายละเอียด
42กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ทางออกเชียงราก 1กระเป๋าสตางค์สีน้ำตาล มีบัตรต่างๆๆ บัตรปชช./บัตรนักศึกษา ชื่อนายนนทวรรษ ทารสดูรายละเอียด
43อื่น ๆสามแยก ถนนพิราบขาว หน้ายิม7โทรศัพท์มือถือ vivoดูรายละเอียด
44กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์โต๊ะม้าหินอ่อน สระน้ำ หน้าอาคาร B7กระเป๋าสพายหลัง /กระเป่าสตางค์/บัตรเอกสารต่างๆ/นาฬิกา บัตร ปชช ชื่อนวพล ชินผาดูรายละเอียด
45กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์อาคาร SC 3 กระเป๋าสตางค์สีน้ำตาล มีบัตรต่างๆๆ บัตรปชช./บัตรนักศึกษา ชื่อน.ส.พิมพร อาสนะชัยดูรายละเอียด
46อื่น ๆห้องซักผ้าของอาคารC9ถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวสำหรับใส่สิ่งของ วางไว้ที่ห้องซักผ้าของอาคารC9 ภายในบรรจุสิ่งของต่างๆดูรายละเอียด
47อื่น ๆโรงยิมอินเตอรฺ์โซนนาฬิกา SMART WATCHดูรายละเอียด
48อื่น ๆทางจักรยานข้างหอพระโทรศัพท์มือถือดูรายละเอียด
49กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ห้องซักผ้าอาคาร C9กระเป๋าสตางค์ สีเขียวดูรายละเอียด
50กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์ทางเดินหน้าร้านเซเว่นกระเป๋าสตางค์สีชมภู ภานในมีบัตรต่างๆดูรายละเอียด
51อื่น ๆอาคาร F6-7ipad เจอ โต๊ะอ่านหนังสือ อาคาร F6ดูรายละเอียด
52กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์เชียงราก 1 กระเป๋าสีดำ มี บัตรประชาชน+บัตรนักศึกษา และเงินสดดูรายละเอียด
53กระเป๋า/กระเป๋าสตางค์โรงอาหารทิวสนกระเป๋าหนังสีดำ มีบัตรต่างๆๆ .ปชช. นายพุฒิเมธ พวงมะลิ มีเงินสดดูรายละเอียด